Vertellen en tellen

Vanboeijen Kwaliteitsrapport 2018

In andermans ogen

 

Voorwoord

Ik rijd op een mooie en donkere avond in mijn auto met een aantal bewoners bij Vanboeijen vanuit Arnhem weer terug naar huis, naar Assen. We hebben een goede, mooie maar vooral een gezellige middag gehad bij een grote bijeenkomst van de Prokkel in Arnhem. Via de Prokkel worden er mooie ontmoetingen georganiseerd tussen mensen met en zonder een verstandelijke handicap, om te ontmoeten en te leren. Op deze mooie en donkere avond is het rustig op de weg, en naast mij op de bijrijdersstoel zit een bewoner bij Vanboeijen en op de achterbank zit ook een bewoner bij Vanboeijen, beiden prachtige mensen.
De bewoner naast mij begint zijn persoonlijke verhaal te vertellen, wie hij is, wat zijn achtergrond is, wat hij heeft meegemaakt privé en in de hulpverlening, hoe hij bij Vanboeijen is terecht gekomen en wat hij belangrijk vindt in het leven. En niet onbelangrijk; we delen met elkaar onze liefde voor muziek en popartiest Pink. We rijden ondertussen op deze mooie en donkere avond terug naar Assen.
In de kleine ruimte van de auto op de snelweg in het donker hebben we een prachtig gesprek. Een gesprek dat mij diep heeft geraakt door de puurheid, oprechtheid en het vertrouwen dat mij gegeven wordt door me dit persoonlijke levensverhaal te vertellen. Door de sfeer in de kleine ruimte van de auto zal ik het nooit vergeten. Het heeft mij geraakt in de kwetsbaarheid van ieder mens en van deze bewoner in het bijzonder. En meer dan ooit voel ik de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een mooi en goed leven voor hem en alle andere bewoners bij Vanboeijen.
Ik, en daarmee Vanboeijen, wil daarin het verschil maken!

Met plezier presenteer ik u het kwaliteitsrapport 2018 van Vanboeijen: Vertellen en tellen. Zoals ik u bovenstaande beleving vertel, zo hebben een aantal bewoners en cliënten of hun ouders en verwanten ons hun verhaal verteld.

Het kwaliteitsrapport 2018 bevat verhalen over en door unieke mensen. De verhalen gaan over hoe zij samen met de mensen om hun heen invulling geven aan hun leven. Ieder op zijn eigen wijze. Samen met hun moeder of zus geven ze een kijkje in hun leven van alledag. Ze vertellen hoe wij hen daarbij ondersteunen. Het zijn persoonlijke verhalen, deze zeggen niets over alle andere bewoners en cliënten. Ieder heeft immers zijn eigen verhaal. 
In woorden en cijfers leggen we wel zoveel mogelijk verbanden tussen de verhalen en de organisatie brede ontwikkelingen die de kwaliteit van bestaan van bewoners en cliënten raken. We proberen, al lerend en reflecterend, de ondersteuning en begeleiding van de cliënten en bewoners te verbeteren, met elkaar. Dat willen we u graag laten zien.

Graag wil ik de bewoners en cliënten, ouders en verwanten en medewerkers bedanken voor hun bijdragen aan dit kwaliteitsrapport. We hebben dit samen gemaakt. Dank jullie wel.


Drs. J.M. (Annette) Imhof
Voorzitter Raad van Bestuur

Maart 2019

Leeswijzer

Het kwaliteitsrapport 2018, Vertellen en tellen, kent zes hoofdstukken.
Elk hoofdstuk is opgebouwd uit een of meer persoonlijke verhalen* gevolgd door cijfers en telinformatie. De persoonlijke verhalen worden afgesloten met een verbindend kader, getiteld: Van vertellen naar tellen dat ook de inleiding vormt voor de cijfers en telinformatie die volgen.

Cijfers die verdieping of verklaring geven op een onderwerp zijn, waar nodig, verbeeld in diagrammen of andere beelden. 

In hoofdstuk 1 staan de inleiding en samenvatting van het kwaliteitsrapport. 
Hoofdstuk 2 kenschetst Vanboeijen.
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de persoonsgerichte ondersteuning bij Vanboeijen. Er komen drie persoonlijke verhalen aan bod gevolgd door informatie over de doorontwikkeling van de persoonsgerichte ondersteuning.
In hoofdstuk 4 staat een persoonlijk verhaal en de doorontwikkeling rondom het ophalen van cliëntervaringen.
Hoofdstuk 5 gaat in op krachtige teams met een verhaal van een team over teamreflectie gevolgd door telinformatie.
In hoofdstuk 6 staan de conclusies en ontwikkelingskansen voor de nabije en verdere toekomst.

Reflecties van de centrale bewonersraad, de centrale verwantenraad, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht treft u aan in hoofdstuk 7. Het kwaliteitsrapport sluit af met hoofdstuk 8 waarin de bevindingen van de externe visitatie zijn opgenomen.

*) In de verhalen worden alleen voornamen van de geïnterviewden en medewerkers met hun functies genoemd. Dit in overleg met de geïnterviewden en rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).